Door Gerda Postma op 1 november 2014

Bezuinigen op kosten.

De gemeente ontvangt geld van het Rijk, dit is de uitkering uit het gemeentefonds. Daarnaast hebben gemeenten de ruimte om zelf belastingen en heffingen op te leggen. Voorbeelden hiervan zijn de onroerendzaakbelasting (ozb), afvalstoffenheffing en rioolrechten. De ozb wordt gebruikt ter dekking van de algemene kosten, samen met de uitkering uit het gemeentefonds. De afvalstoffenheffing en rioolrechten dienen ter dekking van de kosten die hiervoor worden gemaakt.

In Achtkarspelen betaalde u te weinig rioolrechten en afvalstoffenheffing om de kosten te kunnen dekken. De tarieven waren dus niet kostendekkend. Dit was voor de korte termijn geen probleem. Vanuit de reserve konden deze tekorten worden aangevuld. Deze reserve was groot genoeg om de tekorten de komende vier jaar uit te betalen. Per 2018 hadden we dan een enorme verhoging (meer dan 25%) toe moeten passen.

Omdat de ozb ingezet wordt ter dekking van de algemene kosten is het zo dat hoe hoger je de ozb doet hoe meer geld je hebt om uit te geven. De afgelopen jaren is de ozb extra verhoogd zodat er meer geld kon worden uitgegeven. U heeft daar in de totale lokale lasten minder van gemerkt omdat tegelijkertijd de overige heffingen zijn verlaagd. Dit kon omdat er nog reserve was. Gevolg is wel dat het gat tussen tarief en kosten van deze overige heffingen groter is geworden. Dit moet dus gerepareerd worden.

De gemeenteraad heeft, op voorstel van het college, de ozb slechts met de inflatie verhoogd. Dit betekent dus ook dat we er voor kiezen om minder uit te geven. We bezuinigen op de kosten in plaats van dat we de inkomsten vergroten.

Daarnaast is er voor 2015 een half procent korting op de ozb toegepast. Deze korting hadden we beloofd als het aantal bezwaren zou afnemen. Het aantal bezwaren is aanzienlijk gedaald.

Toch nemen de lokale lasten voor u als burger toe. De overige heffingen worden kostendekkend gemaakt. Om de gevolgen hiervan wat te verzachten, ontvangt u een korting die de komende jaren afgebouwd wordt. Het is niet leuk om tarieven te moeten verhogen maar het was wel noodzakelijk om de gemeente financieel gezond te maken.

De “stort” (Lutkepost) wordt gratis gemaakt. U kunt uw afval in de toekomst dus gratis bij de stort brengen.

Voor de mensen met een laag inkomen is er de mogelijkheid tot kwijtschelding van de lokale lasten. Mensen die een bijstanduitkering ontvangen krijgen automatisch kwijtschelding. Anderen met een laag inkomen moeten dit zelf aanvragen. Op die manier voorkomen we dat degenen met een laag inkomen als gevolg van deze verhoging nog minder te besteden hebben.