Door Gerda Postma op 6 november 2013

Bestuurschaos in Achtkarspelen.

Het vertrouwen van de oppositie in het college werd in 2010 al opgezegd. Maar ook het vertrouwen van de eigen coalitie in hun college lijkt tot een dieptepunt te zijn gedaald. Ook tussen de coalitiepartners onderling is er voortdurend sprake van onenigheid.

Een poosje terug werd de CU-wethouder door de CDA- en FNP-fractie, middels een intern memo, volledig afgeserveerd. Deze week nog liet de CDA-wethouder weten geen vertrouwen meer van zijn fractie, bestuur en leden te genieten.

Afgelopen donderdag werd de chaos compleet. Na de begrotingsbehandeling lieten twee CDA-raadsleden en de gehele CU-fractie weten tegen de begroting te gaan stemmen. Omdat een niet goedgekeurde begroting tot onder toezichtstelling van de Provincie leidt, vroeg het college een schorsing van de besluitvorming tot komende donderdag aan.

Het college had in de begroting de aanleg van kunstgrasvelden in Harkema en Buitenpost opgenomen. Het CDA en de CU wilden middels een amendement dit voorkomen. Dit amendement kreeg geen meerderheid. De slechte financiële positie van de gemeente was de argumentatie van CDA en CU om de investering in kunstgrasvelden niet verantwoord te vinden. Iets wat niet werd gedeeld door hun eigen wethouders wat bijzonder is omdat de CU-wethouder verantwoordelijk is voor de financiën van de gemeente.

De PvdA deelt de zorg over de financiën. Al vanaf begin van deze collegeperiode heeft de coalitie voortdurend geaccordeerd dat er onverantwoorde uitgaven en er grepen uit de financien van toekomstige begrotingen werden gedaan. Van dit jarenlange onverantwoordde beleid dreigen nu de dorpen Harkema en Buitenpost de dupe te worden. Maar niet alleen deze beide dorpen maar alle inwoners van Achtkarspelen krijgen de rekening hiervan gepresenteerd.

De coalitie heeft het voortdurend aan een gezamenlijke visie op de toekomst van Achtkarspelen ontbroken. De enige gezamenlijke visie die ze wel delen, is dat de burger het probleem mag oplossen en dat alles de schuld is van Den Haag.

Gemeenten krijgen steeds meer verantwoordelijkheden. Dit is goed omdat er dan ruimte ontstaat voor maatwerk. Daardoor kunnen veel taken goedkoper uitgevoerd worden. Dit betekent dus niet “taken niet meer doen” zoals de huidige coalitie wil. De PvdA heeft een motie ingediend om tot een effectieve aanpak van de crisis te komen, in aansluiting op de voorstellen van de FNV. De werkloosheid loopt maar op en de gemeente doet weinig. Dit moet wat de PvdA betreft eerste prioriteit worden. Er ligt enorm veel geld, europees, landelijk en provinciaal. Dat komt niet vanzelf naar ons toe. Plannen maken en zorgen dat je vooraan staat!

Het wordt tijd voor een coalitie met een visie en een college wat verantwoordelijkheid neemt. In maart 2014 zijn er weer verkiezingen. Laat uw stem dan horen!