Door Theun Nicolai op 16 februari 2017

Bestuurlijk Fatsoen

Eerlijk gezegd, erg gelukkig zijn wij van de PvdA er niet mee. Met die uitbreiding van de intensieve veehouderijen te Harkema en Drogeham. In onze gemeente moeten zowel de leefbaarheid, het woongenot als ook de mogelijkheid tot ondernemen naast elkaar blijven bestaan. Dat kan alleen als we elkaars grenzen waarderen. Deze waardering staat zwaar onder druk maar is, ook juridisch, slecht te keren onder het oude geurnormen beleid. En we spreken hier over aanvragen van soms wel 2010. Zowel in 2014 als in 2016 stemde de PvdA tegen maar de meerderheid voor. Dus deed het college wat het moest doen: zij bracht de raad in positie om dit besluit te effectueren. Zo hoort dat volgens ons. In het publieke debat met kracht je eigen argumenten naar voren brengen en vervolgens het besluit van de meerderheid respecteren. Ook als jezelf onverhoopt aan het kortste eind trekt.

Het is dan ook jammer om te constateren dat tijdens dezelfde raadsvergadering ( 16-01-2017) sommige partijen de regels van bestuurlijk fatsoen vergeten waren. Tijdens de begrotingsvergadering van oktober 2016 had de raad besloten dat zeven van de tien consultatiebureaus dicht gingen. Een eerder college bestaande uit FNP,CU en CDA had dit ooit voorgesteld, maar de meerderheid van de raad was toen nog tegen. We wilden zeker weten dat dit niet ten koste van de zorg zou gaan. Dus betaalden we die extra zeven bureaus uit eigen zak. Als enige gemeente in Fryslan ! Toen uit onderzoek van de rekenkamercommissie bleek dat de consultatiebureau- zorg met drie vestigingen in Achtkarspelen uitstekend voldeed aan de zorgvraag was daarmee de kous af. Op 26 01-2017 deelde het college mee dat het besluit geëffectueerd zou worden. En toen was Leiden in last. De fracties uit de oppositie die dit niet zagen zitten herhaalden hun argumenten en kwamen uiteindelijk zelfs met een bijna kolderieke motie waarin het college verzocht werd om het raadbesluit terug te draaien. Dat kan helemaal niet – de motie werd uiteraard verworpen- maar het getuigt in onze ogen wel van weinig respect voor de werking van de lokale democratie. Als gezegd erg jammer, want als Achtkarspelen in deze dagen iets nodig heeft dan is dat wel Bestuurlijk Fatsoen. Van alle partijen.

Achtkarspelen verdient het. De gemeentelijke democratie verdient het. Onze inwoners verdienen het.

Tot slot: Nergens zijn mensen zo gezond, zo welvarend, zo veilig, zo sociaal beschermd, zo ontwikkeld en zo gelukkig als hier in Nederland. En dat is mede te danken aan ons Bestuurlijk Fatsoen en hechte democratie. Met mij gaat het goed maar met Ons gaat het slecht. Raar toch ?

Theun Nicolai

Theun Nicolai

Theun Nicolai Mijn naam is Theun Nicolai. Ik ben raadslid van de PvdA en zit vanaf maart 2010 in de gemeenteraad. Al sinds de jaren ’70, de periode van Joop den Uyl , ben ik lid geworden van de PvdA . Voor mij was toen en is nog steeds leidend een politiek gericht op herverdeling

Meer over Theun Nicolai