Door Theun Nicolai op 22 oktober 2014

Begroting 2015 en Windmolens.

Op 30 oktober wordt in de gemeenteraad de begroting 2015 behandeld. Het belangrijkste dat 2015 de inwoners van Achtkarspelen brengt zijn de veranderingen in het sociale domein.
Een positieve ontwikkeling. Het vraagt wel van ons allemaal dat we beseffen én accepteren dat niet alles in een keer goed zal gaan. We moeten met elkaar in gesprek blijven om zorg voor wie dat nodig heeft, te realiseren.
Een ander groot punt van zorg is de toenemende armoede. Steeds meer mensen maken gebruik van de voedselbank. Vorig jaar heeft de PvdA ervoor gezorgd dat de voedselbank financieel gesteund werd. In de begroting wordt extra geld ingezet voor armoedebestrijding. We zijn ook blij met extra geld voor het tegengaan van armoede onder kinderen. De Stichting Leergeld en het Jeugdsport- en Jeugdcultuurfonds krijgen meer geld.
Werk is de béste oplossing tegen armoede. Veel werkwillenden zitten noodgedwongen thuis. Met de ontwikkeling van een maatschappelijke onderneming Achtkarspelen (MOA) wordt invulling gegeven aan een jarenlange wens van de PvdA. Investeren in ‘werk en meedoen’ komt hiermee direct ten gunste van de mienskip. Wij willen hiervoor extra geld inzetten.

Windmolens
We zijn verslaafd aan en afhankelijk van energie. Hiervoor zijn we afhankelijk zijn van aardolie en aardgas. Het nadeel daarvan is dat het opraakt en geïmporteerd moet worden. We importeren uit het Rusland van Poetin, uit het Libie van vechtende krijgsheren, uit het Iran van de Opperste Religieuze Raad en straks misschien wel uit het Kalifaat van Isis. Import dus uit landen waar wij van gruwen…
Alternatieven als schaliegas en kernenergie zijn om diverse goede redenen onbespreekbaar. Windmolens hebben geen draagvlak omdat ze horizonvervuilend zijn. Wel 300 inwoners uit Gerkesklooster hebben aangegeven geen windmolens te willen. Dat kan ik me heel goed voorstellen. De landeigenaren op wiens grond de windmolens worden gebouwd en de ontwikkelaar verdienen grof subsidiegeld en de maatschappij blijft achter met een vervuilde horizon zonder
enige financiële compensatie. Zou er in Gerkesklooster wel draagvlak voor 15 windmolens zijn als de windmoleneigenaren jaarlijks € 150.000 in een leefbaarheidfonds voor het dorp zouden storten?
Blijft over de ietwat saaie Afsluitdijk. Waarom zetten we hier, over een afstand van ruim 30 kilometer, geen grote windmolens neer? Niemand heeft er last van en dit enorme project laat zich prima combineren met de ontwikkeling van de Nederlandse Groene Industrie. Een industriële ontwikkeling die de PvdA graag ziet. Bestuurders van Fryslân en Noord-Holland, sta op en ontwikkel de Afsluitdijk tot een bedrijvenpark voor Groene Energie!

Deze bijdrage werd op 22 oktober in de rubriek “Spreekbuis” van De Feanster geplaatst.

Theun Nicolai

Theun Nicolai

Theun Nicolai Mijn naam is Theun Nicolai. Ik ben raadslid van de PvdA en zit vanaf maart 2010 in de gemeenteraad. Al sinds de jaren ’70, de periode van Joop den Uyl , ben ik lid geworden van de PvdA . Voor mij was toen en is nog steeds leidend een politiek gericht op herverdeling

Meer over Theun Nicolai