19 september 2013

Armoede wordt zichtbaar bij Voedselbank Achtkarspelen.

Vorige week brachten bestuur en fractie van de PvA Achtkarspelen brachten een werkbezoek aan de Stichting Voedselbank van Achtkarspelen. Voorzitter Sietze van der Velde informeerde de PvdA-ers over het werk van de stichting. “De armoede in Achtkarspelen wordt zichtbaar bij de Voedselbank”, vertelde hij.

 

De Voedselbank  is een bittere noodzaak volgens Van der Velde. Toenemende financiële problemen in veel gezinnen en bij alleenstaanden leiden er toe dat de eerste levensbehoefte, voedsel, niet of onvoldoende aangeschaft kunnen worden. Vooral kinderen worden hier de dupe van. “In Achtkarspelen zijn veel schrijnende gevallen”, aldus Van der Velde. “Een keer in de veertien dagen komen die hier een pakket halen”. Ruim 45 vrijwilligers verzamelen  het voedsel voor de pakketten. Een deel komt van een centrale organisatie in Nederland, een ander deel komt van bakkers, middenstanders en andere bedrijven.

Het aantal mensen dat gebruik moet maken van de voedselbank neemt toe.  Begin januari 2013 waren het nog 60 gezinnen; nu in september zijn het er al 80. Die 80 gezinnen vertegenwoordigen ruim 250 mensen, aldus Van der Velde. Het zijn veelal één-ouder gezinnen die de problemen waarmee ze worden geconfronteerd niet kunnen oplossen. Ieder gezin wordt gescreend alvorens het gebruik van de voedselbank kan maken: men moet kunnen aantonen dat men financieel zo aan de grond zit dat de voedselbank nog de enige uitweg is.

Het grootste probleem van de Voedselbank is het geld. Maandelijks kost de opslag en koeling van de etenswaren 700 euro. Daar is geen dekking voor. De Voedselbank ontvangt bijdragen van particulieren en bedrijven om de kosten te dekken, maar dat houdt niet over.

Namens de PvdA-fractie en de afdeling bood Jaap Braams de stichting een cheque van 100 euro aan. Hij pleitte ervoor om samen, de politiek én de samenleving, te gaan werken aan het oplossen van de armoedeproblemen in Achtkarspelen. “Want een Voedselbank hoort niet in onze samenleving. We moeten beter zorgen voor de mensen die aan de onderkant van onze samenleving terecht komen”.