Door Jaap Braams op 7 oktober 2012

Appeltaart voor nieuwe leden

In navolging van de toezegging van onze landelijke voorzitter Hans Spekman, heeft het bestuur van PvdA Achtkarspelen haar eigen appeltaart-actie georganiseerd.

Afgelopen donderdag bracht afdelingsvoorzitter Jaap Braams een bezoek aan één van de nieuwe leden. Iedere vijfde lid of belangstellende wordt verwelkomd met een, door Anneke Jongejan gebakken, appeltaart. De taart werd zeer gewaardeerd liet het nieuwe lid dezelfde avond via de mail nog weten. Op de foto neemt mevrouw van der Galiën de taart namens haar man in ontvangst.

201210Appeltaart

Jaap Braams

Jaap Braams

voormalig raadslid Economische zaken / Ontwikkeling, WMO, Wonen, Leefbaarheid Penningmeester van de fractie Economische zaken / Ontwikkeling waaronder Recreatie en toerisme, Havens, Waterwegen, Industrie, ANNO/Dwaande, Wukje foar Fryslan, Landbouw en intensieve veehouderij, Duurzaamheid. Zorg waaronder Ouderenwerk, Thuiszorg, Maatschappelijke zorg, Volksgezondheid, WMO en AWBZ transitie, Jeugdzorg/beleid, CJG, Consultatiebureaus, Alcohol en drugs. Wonen waaronder Woonruimte, Speelterreinen, Gebouwen,

Meer over Jaap Braams