Door Lutz Jacobi op 30 december 2013

Alweer een jaar voorbij…

Hoe snel gaat het jaar, oudejaarsdag is alweer nabij. Voor bijna iedereen, ook voor mij, even tijd om een beetje op adem te komen. Ruimte in het hoofd te maken. Door uitrusten, sporten en nog eens terug te kijken op het afgelopen jaar.

Politieke hoogtepunten afgelopen jaar waren voor mij de Kroningsdag en het vieren van 200 jaar democratie. Want hoe we ook worstelen met elkaar, met zoveel soorten mensen met zoveel wensen en verschillende behoeften, democratie betekent nog steeds dat ieders stem wordt gehoord.

Al mijn jaren in de Tweede Kamer, inmiddels ruim zeven, is één van mijn grootste drijfveren om de politiek dichter bij de mensen te brengen. Door veel mensen uit te nodigen in de Tweede Kamer, door heel veel aanwezig te zijn bij allerlei bijeenkomsten in het land. Want ‘de politiek’, dat zijn we met z’n allen.

Met z’n allen kiezen we de regering en ook de Kamerleden, die de Regering weer namens alle burgers controleert. Als ik de beelden zie van Syrië en andere landen in grote ellende, dan besef ik de grote waarde van onze democratie des temeer.

Afgelopen week kwam ‘De Staat van Nederland’ binnen. Opvallend hierin is dat we voor het eerst in 30 jaar een verslechtering hebben van onze welvaart. Hier tegenover staat een positieve ontwikkeling in ons welzijn.

Uiteraard hierin veel aandacht voor onze economische crisis. Er zijn voorzichtige signalen dat het einde van de wereldcrisis in zicht is. Inmiddels zijn er in de bouwsector en de woningmarkt in Nederland voorzichtige optimistische geluiden te horen.

Gematigd optimisme dus. Mooi om zo het nieuwe jaar in te gaan. Maar we zijn erg afhankelijk van de ontwikkelingen in de wereldeconomie. Een dip in de economie van China en een begrotingscrisis in Amerika kunnen ons zo weer in de problemen brengen…

Wens ú allen een heel voorspoedig 2014 en goede gezondheid!

Lutz Jacobi

Lutz Jacobi

Voormalig lid van de Tweede Kamer, afkomstig uit Wergea. Was woordvoerder natuur, platteland en water en bemoeide zich als volksvertegenwoordiger met alles wat zij belangrijk vond. Frysk, yn ieren en sinen. Schreef iedere week een column. Een aantal daarvan is hier gepubliceerd.

Meer over Lutz Jacobi