Een kennismaking met Alie Ferwerda: “Blijven uitblinken in het sociaal domein”

Door Alie Ferwerda op 3 maart 2018

Alie Ferwerda, nummer drie op de kieslijst van de PvdA is al enige jaren politiek actief. Ik kom uit een  rood nest en ben opgevoed met de begrippen solidariteit en aandacht geven aan iedereen die het minder in de maatschappij getroffen heeft.  Ik wil me binnen de partij onder andere inzetten voor ondersteuning  voor mantelzorgers en ouderen, aldus Alie, “Wanneer mensen het willen moeten ze kunnen deelnemen aan activiteiten in de eigen omgeving en wanneer het nodig is moeten ze zorg op maat kunnen krijgen”.

“Van beroep ben ik medisch maatschappelijk werker en ik zie de laatste jaren zowel in mijn omgeving als binnen mijn werk dat het langer thuis blijven wonen voor zowel de ouderen zelf, als de mantelzorgers,  gevolgen heeft. Prachtig als je een keus hebt, over genoeg geld beschikt en genoeg ondersteuners/een netwerk om je heen hebt staan. Dat is niet altijd zo. Bij de mensen die dat niet hebben zie je de eenzaamheid toenemen en de mantelzorger overbelast raken. Ik ben van mening dat deelnemen aan activiteiten, er op uit kunnen gaan en het gevoel hebben dat je niet alleen staat, bijdraagt aan een menswaardiger bestaan en dat het gevoelens van eenzaamheid terug dringt”.

“De gemeente is verantwoordelijk voor het bieden van ondersteuning op maat aan de mantelzorger en moet mogelijkheden creëren of initiatieven ondersteunen, die het mogelijk maken dat ook ouderen en mantelzorgers met een smalle beurs kunnen deelnemen aan activiteiten, sport of welzijnsactiviteiten. Mantelzorgers moeten waar dat nodig is ontlast kunnen worden en hulp kunnen krijgen”.

“Al jaren ervaar ik dat de PvdA zorg draagt voor het sociaal domein. Met voldoende aandacht, hulp en ondersteuning voor mantelzorgers,  met het  aanbieden van participatie mogelijkheden,  keuze in wonen en het blijven stimuleren van nieuwe ontwikkelingen in wonen met zorg. Ik wil er mee aan bijdragen dat de PvdA blijft uitblinken in het sociaal domein”.

Alie Ferwerda

Alie Ferwerda

Alie heeft werkervaring in de zorg. Ze heeft diverse vrijwilligersfuncties bekleed, waaronder voorzitter Plaatselijk Belang. Als voorzitter van de PvdA-afdeling heeft ze koersvast geopereerd en eraan bijgedragen dat de partijorganisatie bleef werken. Een ander kenmerk is haar activiteit naar binnen en naar buiten. Als schaduwfractielid heeft zij zich danig voorbereid op een actieve rol in

Meer over Alie Ferwerda