Algemene ledenvergadering PvdA-afdeling Achtkarspelen

30 maart 2018

Datum:  3 april 2018
Tijd: 20:00 uur
Locatie: zaal The Point, Voorstraat 54, Buitenpost

Agenda

 1. Opening en welkom
 2. Ingekomen stukken
 3. Mededelingen: 1mei viering voor 65+ leden: lunch in het Suyderhuys te Surhuisterveen.
 4. Notulen ledenvergadering 20-11-2017 en notulen ledenvergadering 11-12-2017
 5. Jaarverslag secretaris
 6. Financieel jaarverslag penningmeester Wia Boonstra
 7. Verslag kascommissie: Andries Hofstra en Theun Nicolai (aftredend)
 8. Pauze
 9. Terugblik gemeenteraadsverkiezingen Sjon Stellinga en Theun Nicolai
 10. Rondvraag
 11. Sluiting