Door Theun Nicolai op 26 juni 2014

Algemene beschouwingen: werk, zorg en levendige dorpen!

Vandaag behandelt de gemeenteraad de kaderbrief en het coalitieprogramma. Zo stelt de gemeenteraad de kaders vast voor de begroting 2014. Voorafgaand hieraan sprak fractievoorzitter Theun Nicolai namens de PvdA-fractie de algemene beschouwingen uit. Een greep uit zijn bijdrage:

Het coalitieprogramma heeft drie speerpunten: werk, zorg, behoud van voorzieningen. Daar kunnen we ons als fractie van de PvdA prima in vinden.

De mens staat hierin centraal! Werk om mee te doen, zorg voor wie dat nodig heeft en voorzieningen voor dorpen om ze levendig te houden.

We zijn voor een gebundeld beleid, versnippering is vaak los zand en leidt tot inefficiëntie en verspilling. Bijvoorbeeld de versnippering van re-integratie en participatiebeleid, het kan niet efficiënt zijn dat een werkzoekende soms met wel 3 of 4 verschillende organisaties te maken heeft die zijn belangen moet behartigen. We moeten het me één organisatie, de maatschappelijke organisatie Achtkarspelen gaan doen!

We moeten ons als raad niet telkens opnieuw bemoeien met het hoe… stop met de bekende vragen over de scheefliggende stoeptegels. We snappen waarom facties hier vragen over stellen… je komt op de voorpagina van de lokale media! Dit moet niet, dit heeft niks te maken met de kaderstellende en controlerende rol van de gemeenteraad!

Bestuurlijk blijven we zelfstandig, maar onze uitvoeringsorganisatie gaat fuseren met die van Tytsjerksteradiel. We willen dat ons college hierin daadkrachtig optreedt.

We zijn minder tevreden over de samenwerking in Anno. Dit heeft Achtkarspelen tot nu toe te weinig gebracht, in tegenstelling tot andere gemeenten. Achtkarspelen is nu aan de beurt, de miljoenen moeten nu naar ons toe!

We staan als PvdA voor een gezonde bedrijfsvoering, een financieel gezonde gemeente. Er komen pijnlijke bezuinigingen, we willen daarom geen structurele uitzettingen meer als daar geen structurele middelen voor beschikbaar voor zijn. De tijd van ‘alles moet op’ is voorbij!

Tot slot: we zijn als PvdA natuurlijk blij met de extra middelen voor armoede bestrijding.

De bijdrage van Theun Nicolai is integraal te zien door op deze zin te klikken. Agendapunt 14 – Kaderbrief

Theun Nicolai

Theun Nicolai

Theun Nicolai Mijn naam is Theun Nicolai. Ik ben raadslid van de PvdA en zit vanaf maart 2010 in de gemeenteraad. Al sinds de jaren ’70, de periode van Joop den Uyl , ben ik lid geworden van de PvdA . Voor mij was toen en is nog steeds leidend een politiek gericht op herverdeling

Meer over Theun Nicolai