1 februari 2014

Al ruim 60 jaar op de barricaden voor de sociaaldemocratie.

Op de landelijke site van de PvdA een prachtig artikel over Jaap en Dineke Coerse:

Jaap Coerse en Dineke van Gemert zijn al 60 jaar gelukkig getrouwd én actieve en betrokken leden van de Partij van de Arbeid. Binnen en buiten de partij zetten ze zich in voor volksgezondheid, sociale woningbouw en ouderen.

Naast zijn baan als architect was Jaap onder andere actief in werkgroepen, lokale partijbesturen en als raadslid in Aalsmeer en Amsterdam Zuid Oost. Op 31 oktober kreeg hij erkenning voor zijn vele jaren inzet voor de samenleving: hij werd benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje Nassau. ‘Nog steeds zijn we congresafgevaardigden en zijn we actief bij de Werkgroep Patiënt Centraal. In februari gaan we weer op pad naar Den Haag.’

U kunt het hele bericht lezen op de site van PvdA.nl