Door Aafke Postma op 15 juni 2016

Afscheid

Voor De Feanster schreef Aafke Postma de volgende Spreekbuis

Binnenkort neem ik afscheid van de gemeenteraad. Met pijn in mijn hart. Want ik was graag uw volksvertegenwoordiger. U heeft mij in 2014 voor 4 jaar gekozen. Voor 4 jaar uw vertrouwen geschonken. Toch neem ik 16 juni 2016 afscheid van de gemeenteraad.

Er is genoeg te doen in de raad van Achtkarspelen. De gemeenteraad moet beter gebruik maken van de ideeën en inzichten die u als burger hebt. Natuurlijk hebben we als gemeente “betûfte” en betrokken ambtenaren. Toch weet u het beter omdat u in de gemeente woont en wordt geconfronteerd met de besluiten van de gemeente. Daarvoor is de commissie “Raad van de Toekomst” aan de slag gegaan. Graag had ik nog meegedaan.

Ik had een plan: een “stedenband” met een dorp of gemeente in Noord Duitsland, ergens tussen Leer en Hamburg. In Noordoost Fryslân moeten wij ons minder richten op de Randstad, eigen-wijs zijn en verbindingen zoeken met het oosten. Daar kunnen wij werk vandaan halen, zelf gaan werken, onze producten leveren. Dat brengt ons welvaart.

Ik was nog niet klaar met de beloning van de medewerkers van de peuteropvang. Bij hun vorige werkgever vielen ze onder een andere CAO waardoor ze een betere beloning kregen. Waardering die ze verdienen omdat ze ontzettend belangrijk werk doen en wij hoge eisen aan ze stellen. Uit de antwoorden op Kamervragen die Lutz Jacobi stelde bleek dat het mag, minder betalen voor het zelfde werk….

Volgens een onderzoek zou een raadslid gemiddeld 15,9 uur per week moeten besteden aan het raadswerk. Dat krijg ik niet meer voor elkaar. Ik heb een drukke baan en ik heb een lieve zoon van 9 jaar. Het raadswerk vraagt dat je regelmatig op pad bent. Vergaderen in het gemeentehuis. Op werkbezoek. Naar de avond van Plaatselijk Belang. Praten met besturen van stichtingen en verenigingen. Een praatje maken met de ondernemer die klem zit door de besluiten van de gemeente. Dat valt voor mij niet meer te combineren.

Tot slot: weet dat leden van de raad iedere donderdagavond vergaderen op het gemeentehuis. Daarnaast nog heel wat uurtjes aan het werk zijn voor de gemeente. Dat ze serieus, vanuit hun eigen opvattingen en idealisme en met gedegen voorbereiding een besluit nemen. Dat verdient respect. Zelfs als u het niet met het besluit eens bent. Net als u en ik zijn raadsleden in de eerste plaats gewone burgers. Verdiep je in het besluit. Ga in gesprek met raadsleden, ze zijn altijd bereid om in een persoonlijk gesprek hun besluit toe te lichten. Maak daar gebruik van!

Aafke Postma

Aafke Postma

Sinds maart 2019 voorzitter van het afdelingsbestuur van de PvdA in Achtkarspelen. Daarvoor ook al veel ervaring. “Al lang lyn wie ik as lid fan de Jonge Socialisten aktyf yn de ôfdieling. Ik wie ûnder oaren belutsen by it ôfdielingsbled. We mochten ek oanskowe by gearkomsten fan it bestjoer fan de federaasje.” Later werd ze

Meer over Aafke Postma