Door Theun Nicolai op 15 mei 2014

Aan de slag met Sosjaal, lokaal en belutsen Mienskip.

Op 15 mei 2014 werd in de gemeenteraad van Achtkarspelen het coalitieakkoord van FNP, GBA en PvdA besproken. In zijn bijdrage ging fractievoorzitter Theun Nicolai in op het proces en het resultaat.

Op 11 april 2014 werd de PvdA uitgenodigd om in formatieonderhandeling te gaan met FNP/GBA en met CDA/CU. De PvdA koos er voor om de gesprekken aan te gaan met FNP/GBA. Binnen 2 weken lag er een concept-coalitieakkoord en een concept-portefeuilleverdeling. Na een week voorjaarsvakantie werd de laatste hand gelegd aan de financiële onderbouwing en de definitieve redactie van het coalitieakkoord.

De prioriteiten van de PvdA in de formatie lagen bij werk en bij zorg. Om mensen mee te laten doen, armoede te bestrijden, werk te creëren en een sociaal netwerk te realiseren. Wij gaan voor zorg die kleinschalig is, dichtbij de mensen en een minimum aan bureaucratie. Bij participatiebeleid worden de diverse organisaties gebundeld in een Maatschappelijke onderneming Achtkarspelen.

De fractie van de PvdA is tevreden over het voorliggende coalitieprogramma. Het heeft voldoende ambitie, zit financieel degelijk in elkaar en met oog voor werk en zorg. Een program met een hoog realitieitsgehalte. Een program dat niet alleen kijkt wat de gemeente voor de burgers kan doen maar ook wat de burgers voor de gemeenschap kan doen.

We laten Elkenien dwaande achter ons en gaan vol vertrouwen met FNP en GBA aan de slag voor een Sosjale, lokale en belutsen Mienskip.

Zie op www.raad-achtkarspelen.nl voor de op 15 mei 2014 door Theun Nicolai uitgesproken tekst.

Theun Nicolai

Theun Nicolai

Theun Nicolai Mijn naam is Theun Nicolai. Ik ben raadslid van de PvdA en zit vanaf maart 2010 in de gemeenteraad. Al sinds de jaren ’70, de periode van Joop den Uyl , ben ik lid geworden van de PvdA . Voor mij was toen en is nog steeds leidend een politiek gericht op herverdeling

Meer over Theun Nicolai