Door Alie Ferwerda op 5 mei 2017

1 mei viering in het Suyderhuys te Surhuisterveen

De Dag van de Arbeid wordt op 1 mei niet meer zo uitbundig gevierd als vijftig jaar geleden. Toch wilde de PvdA-Achtkarspelen deze dag wel even onder de aandacht brengen en werd er voor alle 65-plussers van de afdeling een gevulde tafel ingericht in het Suyderhuys in Surhuisterveen. In een gezellige bijeenkomst genoot een dertigtal senioren van het etentje en werd er vooral gesproken over vroeger.

1 mei vieringen waren vroeger hoogtepunten in de sociale gemeenschappen betoogde fractievoorzitter Theun Nicolai die zich dergelijke feesten in Boelenslaan herinnerde waarbij een nog jonge Wim Kok de inleider was. Wethouder Sjon Stellinga betoogde dat die strijd van vroeger voor rechten van arbeiders er nog steeds is. De moderne ZZP-ers zijn in de plaats gekomen van hardwerkende arbeiders en die ZZP-ers krijgen hetzelfde voor de kiezen als de arbeiders van weleer. Ze komen als het de baas behaagt en worden weggestuurd als de baas geen zin meer heeft. Er moet een nieuwe strijd komen voor de rechten van de ZZP-ers, betoogde Stellinga.

Voorzitter Alie Ferwerda die het etentje had georganiseerd namens de afdeling, vroeg de senioren om vooral betrokken te blijven bij de partij. Vooral nu, in deze tijd, is het nodig de sociaal-democratische gedachte vast te houden. Temeer omdat ook de partij van Geert Wilders steeds meer oprukt en in 2018 mee gaat doen aan de gemeenteraadsverkiezingen in Achtkarspelen.

De 1 mei lunch was voor alle senioren het moment om mooie verhalen/belevenissen van vroeger te delen en om andere leden te ontmoeten die ze soms al jaren niet hadden gezien. Na de lunch ontving een ieder een rode roos en alle deelnemers gaven aan dat dit wat hun betreft zeker voor herhaling vatbaar is.

Alie Ferwerda

Alie Ferwerda

Alie heeft werkervaring in de zorg. Ze heeft diverse vrijwilligersfuncties bekleed, waaronder voorzitter Plaatselijk Belang. Als voorzitter van de PvdA-afdeling heeft ze koersvast geopereerd en eraan bijgedragen dat de partijorganisatie bleef werken. Een ander kenmerk is haar activiteit naar binnen en naar buiten. Als schaduwfractielid heeft zij zich danig voorbereid op een actieve rol in

Meer over Alie Ferwerda