Door op 5 mei 2012

1 mei in Damshûs

Lutz Jacobi liet in haar toespraak op 1 mei jl. in het Damshûs in Nijbeets in niet misverstane woorden blijken dat de PvdA terug moet naar haar roots. Op het terrein en mogelijk de plaats waar eens Domela Nieuwenhuis heeft gestaan, hield ze zoals ze zelf zei, haar hagepreek voor het kerkje op het terrein van het veenmuseum.

Net als Luther eens de stellingen op de deur van de kerk te Witten berg spijkerde wilde Lutz deze 1 mei-viering het moment laten zijn van verandering en nieuw elan binnen de PvdA. Solidariteit is volgens Lutz de slogan in de opmaat naar de verkiezingen. Samen de weg inslaan zoals Domela dat in het verleden al deed. Met elkaar en niet allemaal een éigen weg inslaan. Solidair met de ander.
Lutz stelde dat de welstaat Nederland in de afgelopen jaren is afgegleden naar  individualisme, waar ieder zijn eigen weg gaat. Individualisten kijken niet meer naar een ander. Als je ze vraagt solidair te zijn vertellen ze je dat ze geen invalide zijn en niet voor de zorg van een ander willen  betalen. Als je ze vraagt mee te doen met het behoud van  natuur, dan stellen ze dat ze van de natuur geen gebruik maken en dus ook niet willen me betalen.
Dit soort vergelijkingen kun je doortrekken als dus Lutz. Ook de PvdA heeft zich schuldig gemaakt aan het individualisme. Veel gemeenschapsgoed is op afstand gezet en dient alleen nog maar om aandeelhouders rijker te maken en armen nog armer. De PvdA zal in de komende maanden in de richting van de verkiezingen haar oude gezicht weer terug moeten krijgen en dat moeten laten zien. Iedere Nederlander verdient het om rond te kunnen komen en niet gedoemd te worden om in de armoede terecht te komen.
Daarom wilde de PvdA ook niet meedoen met het Kunduz-akkoord. Dit akkoord is dodelijk voor de onderkant van de samenleving en de gewone mensen die hun geld met hard werken verdienen.  Hogere BTW zal iedereen voelen in de supermarkt, huurverhogingen en zorgkosten. Dus de kosten van de crisis bij de minst draagkrachtigen neerleggen. Daar kiest de PvdA niet voor. Het wordt tijd aldus Lutz om ons weer aan te sluiten bij een vakbond en samen met die vakbonden te vechten voor meer rechtvaardigheid. Daarbij stelde ze de vervroegde verhoging van de AOW leeftijd  als voorbeeld van iets wat niet meer democratisch vorm krijgt maar gewoon wordt doorgedrukt.
De boodschap van Lutz was duidelijk. Overtuig anderen ervan dat het beleid dat de PvdA wil ook hún beleid is. Werf nieuwe leden en zorg er mee voor dat er bij de verkiezingen een ijzersterke PvdA staat. “Zelf ga ik in Fryslân voorop”, aldus Lutz Jacobi op 1 mei in Nij Beets.