24 januari 2014

Werkbezoeken ihkv landbouw en natuur.

De bedrijfsbezoeken die we op vrijdag 24 januari gepland hebben in het kader van natuur en landschap:
9.30 uur Bedrijfsbezoek maatschap van der Veen, Surhuizum. Lid van de boerennatuurorganisatie en Noardlike Fryske Walden
11.00 uur. Staatsbosbeheer, Twijzel. Presentatie van het natuurbeheer in Achtkarspelen en een kijkje naar de toekomst