20 juni 2013, The Point, Voorstraat, Buitenpost | The Point, Voorstraat, Buitenpost

Veranderingen in zorg, welzijn en inkomen in 2013.

We nodigen u van harte uit om aanwezig te zijn op onze openbare informatiebijeenkomst ’Veranderingen in zorg, welzijn en inkomen in 2013’ op donderdagavond 20 juni 2013. De bijeenkomst wordt georganiseerd door It Koartling, de cliëntenraad Achtkarspelen/Kollumerland en het Samenwerkingsverband Uitkeringsgerechtigden Steunpunt Kollumerland/ Achtkarspelen
U bent welkom vanaf 19.00 uur. Dan is de zaal open, kunt u een kopje koffie of thee krijgen en de informatiestand bezoeken. Het programma begint om 19.30 uur.

De bijeenkomst wordt gehouden in The Point, Voorstraat 54, Buitenpost. De avond is bedoeld voor iedereen die informatie wil hebben over de vele veranderingen in de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO) en in de sociale zekerheid, in het bijzonder de Wet Werk en Bijstand (WWB). De toegang is gratis.

Mensen met een laag inkomen of een uitkering en mensen die veel zorg nodig hebben krijgen te maken met een opeenstapeling van maatregelen die grote gevolgen hebben voor hun financiën en het sociale leven. In 2013 zullen de bezuinigingen van de overheid veel verslechteringen teweeg brengen. Denk aan veranderingen in de uitkeringen, in de minimaregelingen en in de zorg. Zo wordt de controle op de bijstandsuitkering verscherpt en worden de huishoudelijke hulp, persoonlijke begeleiding en het Persoonsgebonden Budget (PGB) stevig beperkt.
Welke gevolgen hebben al deze veranderingen voor de mensen die het toch al niet breed hebben en afhankelijk zijn van zorg? Daarover gaat de informatieavond.

Nanne de Jong, coördinator van het Fries Samenwerkingsverband Uitkeringsgerechtigden (FSU), geeft een presentatie over de gevolgen van de maatregelen en wat dat betekent voor personen en gezinnen. Daarna is het woord aan de bezoekers, aan u. Vanuit de zaal kunnen allerlei vragen en ervaringen naar voren gebracht worden. We zijn heel benieuwd naar uw mening en ervaring. Daar laten we het niet bij. We willen ook verdere persoonlijke steun geven. Er zijn vrijwilligers van de SUSKA aanwezig waarmee na afloop van de bijeenkomst afspraken gemaakt kunnen worden.

We hebben de gemeente Achtkarspelen gevraagd om de uitnodiging toe te sturen aan burgers die een gemeentelijke uitkering of zorgvoorziening hebben. Daarom wordt de brief meegezonden in een envelop van de gemeente en krijgt u mogelijk zo de uitnodiging voor de bijeenkomst.Daarnaast wordt de bijeenkomst bekend gemaakt via de media in de gemeente en wordt de brief verstuurd naar allerlei organisaties die contact hebben met mensen waarvoor de avond bedoeld is. Tot 20 Juni!

Met vriendelijke groet namens
• Clientenraad Werk en Inkomen Achtkarspelen en Kollumerland
• Samenwerkingsverband Uitkeringsgerechtigden Steunpunt Kollumerland/ Achtkarspelen (SUSKA)
• It Koartling