19 november 2013, Tuincafé Kruidhof Schoolstraat 29B Buitenpost | Tuincafé Kruidhof Schoolstraat 29B Buitenpost

Informatieavonden over de veranderingen in de WWB en de WMO.

Voor mensen met een laag inkomen of een uitkering krijgen binnenkort te maken met een opeenstapeling van nieuwe maatregelen. Dit geldt ook voor degenen die aangewezen zijn op zorg. Die nieuwe maatregelen kunnen grote gevolgen hebben voor hun financiën en hun sociale leven.

Wat kunnen die gevolgen zijn?
Om op deze vraag antwoord te krijgen organiseren een aantal instanties twee informatieavonden. Die instanties zijn SUSKA, de FSU, It Koartling en de WMO Raad Achtkarspelen.

Twee informatieavonden:

Dinsdag 19 november 2013. Aanvang 19.30 uur: informatie over de veranderingen in de sociale zekerheid,met de huidige Wet Werk en Bijstand (WWB) als centraal onderwerp.

Dinsdag 3 december 2013. Aanvang 19.30 uur: informatie over de veranderingen in de persoonlijke ondersteuning en zorg, waarbij de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO) centraal staat.

Beide bijeenkomsten  zijn in het Tuincafé van de Kruidhof, Schoolstraat 29B in Buitenpost. U bent welkom vanaf 19.00 uur. Dan is de zaal open, kunt u kopje koffie of thee krijgen en de informatiestands bezoeken. De toegang is gratis.