9 januari 2014, Gemeentehuis | Gemeentehuis

Gemeenteraad: Informatiecaroussel

1.Social return en duurzaamheid bij inkooptrajecten
2.Regionalisering brandweer
3.Karakteristieke zaken en/of landschapselementen
4.Beantwoording schriftelijke vragen GBA inzake parkeerterrein Bouwe Harkemasstrjitte Harkema
5.Beantwoording schriftelijke vraag GBA over kosten kapvergunning
6.Aanleg glasvezel basisstructuur
7.Opheffing Servicebureau “De Friese Wouden”
8.Vaststelling gewijzigde verordening Maatschappelijke Participatieregeling
9.Decembercirculaire gemeentefonds 2013
10.Businesscase Groenbestek
Meer informatie en stukken op de site van de gemeenteraad.