4 oktober 2013, 11:00 | 11:00

Bezoek aan de SWA.

Leden van de raadsfractie, afdelingsbestuur en Provinciale Staten brengen een bezoek aan woningstichting SWA.