22 november 2013

Bezoek aan Buitenpost.

Fractie en bestuur bezoeken onder andere Plaatselijk Belang Buitenpost en het Lauwerscollege.